Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar

Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar Ekim 2019 ‘da Antalya – Grenada Luxury Resort Hotel’de gerçekleşmiştir.